Život

Izložba je poticaj turistima, ali i lokalnom stanovništvu na istraživanje stare gradske jezgre uz otkrivanje različitih aspekata grada koji bude emocije i stvaraju nova iskustva u doživljaju Makarske kao turističke lokacije. Modeli dolaze iz raznih sfera Makarskog svakodnevnog života, od sporta, glazbe preko obrtnika do gradskih legendi. Pričaju razne priče prikazujući nam njihov pogled na život u Makarskoj.

Ova izložba u sklopu projekta „Maestrale“ oživljava bogatu povijest grada kroz tradiciju, kulturu, umjetnost i turizam. Glavni cilj je ponuditi poseban doživljaj grada kroz oživljavanje kulturne baštine i šarma dalmatinskih kala na interaktivan način i potaknuti osjećaj lakoće življenja karakterističan za mediteransko podneblje kojem Makarska pripada.

Udruga „Foton“ je nositelj umjetničkog dijela projekta foto izložbe „Život“. Ova makarska udruga bavi se promocijom umjetnosti fotografije i njenih autora. Dugogodišnjim radom i nakon nebrojenih izložbi, radionica, predavanja, raznih poznatih fotografa iz zemlje i regije, članovi udruge osmislili su koncept kojim bi se zahvalili svom gradu kroz portrete ljudi koji Makarsku čine gradom.

Ciklusom foto izložbi pod nazivom „Život“ planira se kroz razdoblje od nekoliko godina učiniti “male” Makarane vidljivima i na takav način odati počast svima njima. U suradnji s Gradom Makarska i Turističkom zajednicom grada Makarske poznata hrvatska fotografkinja Mare Milin iz Zadra posudila nam je svoje oko i snimila prekrasne portrete desetoro Makarana.

Mare Milin je fotografkinja sa stažem preko 25 godina predanog rada na području vizualnog, bavi se modnom fotografijom, ali je i ilustratorica, snima videospotove, fotografira arhitekturu, prirodu, sveobuhvatno živi fotografiju. Fotografije je snimila metodom slow photography, kroz: upoznavanje, posjet, razgovor/dogovor o načinu, lokaciji, te samo snimanje na lokacijama koje obilježavaju ljude na njima, ili, pak obrnuto, ljudima koji su obilježili te lokacije, njihova “staništa”, mjesta odakle crpe životnu energiju.