Życie

Wystawa stała się inspiracją nie tylko dla turystów, ale i dla mieszkańców, do odkrywania starego centrum miasta, poznawania jego różnych aspektów, których zadaniem jest pobudzanie emocji i tworzenie nowych doświadczeń w odbiorze Makarskiej jako destynacji turystycznej. Modele wywodzą się z różnych stref makarskiej codzienności, od sportu, muzyki i rzemiosła, po miejskie legendy. Dzielą się różnymi opowieściami, przedstawiając nam swoje spojrzenie na życie w Makarskiej.

Wystawa ta, będąca kontynuacją projektu Maestrale, ożywia bogatą historię miasta poprzez tradycję, kulturę, sztukę i turystykę. Głównym celem jest zaoferowanie wyjątkowego doświadczania miasta, poprzez ożywienie jego dziedzictwa kulturowego i uroku dalmatyńskiego sąsiedztwa w sposób interaktywny oraz przywołanie poczucia spokojnego trybu życia, tak charakterystycznego dla regionu śródziemnomorskiego, do którego należy Makarska.

Za część artystyczną projektu wystawy fotograficznej „Życie” odpowiada Stowarzyszenie Foton. Poprzez lata pracy oraz liczne wystawy, warsztaty i wykłady różnych uznanych fotografów z kraju i regionu, Foton poświęca się propagowaniu sztuki fotografii i jej twórców. Członkowie stowarzyszenia stworzyli koncepcję wyrażenia wdzięczności swojemu miastu, poprzez portrety ludzi, którzy tworzą to miasto takim, jakim jest.

Celem serii fotografii „Życie” jest ukazanie „krótkich” opowieści z Makarskiej, na przestrzeni kilku lat.
Przy wsparciu Miasta Makarska oraz Izby Turystycznej Miasta Makarska, znana chorwacka fotografka Mare Milin z Zadaru „użyczyła” nam swojego oka i uchwyciła piękne portrety dziesięciu osób z Makarskiej.

Mare Milin jest fotografką, która od ponad 25 lat poświęca się pracy w dziedzinie sztuki wizualnej. Zajmuje się fotografią modową, jest także ilustratorką. Kręci teledyski, fotografuje architekturę i przyrodę, w pełni żyje fotografią. Mare fotografuje metodą slow photography, która zakłada najpierw poznanie bohaterów, odwiedzanie ich, omawianie i uzgadnianie ujęcia i lokalizacji, a następnie fotografowanie ich w ważnych dla nich miejscach lub odwrotnie – uchwycenie osób, które odcisnęły piętno na tych miejscach, na swoich „siedliskach”, na miejscach, z których czerpią energię życiową.

POZNAJ LUDZI, KTÓRZY WPŁYWAJĄ NA ŻYCIE SWOICH WSPÓŁMIESZKAŃCÓW